Dotlačili jsme je na hranice sil

– úmrtnost prasnic v US rapidně stoupá