Rostlinné stravování může ušetřit miliony životů a dramaticky snížit emise skleníkových plynů