O nejefektivnějších individuálních rozhodnutích vedoucích k řešení klimatických změn se dnes nemluví