VÝZVA ZÁKONODÁRCŮM ČR

ZASTAVME TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

Vážení zákonodárci,

zastavme týrání zvířat a to bez rozdílu. Ať už jsme jim my lidé přisoudili jakýkoliv přívlastek: domácí, hospodářská, volně žijící.

Na základě odhalených případů týraných domácích zvířat – psů a koček jste začali projednávat zpřísnění trestů, zákaz chovu a definici množírny. Což je úžasná zpráva.

Dále je třeba se podívat na welfare (životní pohodu) zvířat hospodářských. Dle etologických a biologických poznatků pro ně není vhodné prostředí průmyslových intenzivních velkochovů. A největší utrpení způsobují chovy klecové, od kterých se snad již brzy celoevropsky upustí (více na www.konecdobyklecove.cz). Je tedy žádoucí podporovat ekologicé zemědělství a i poptávku po produktech z něj a všeobecně redukovat poptávku po živošiných výrobcích (protože z ekologického zemědělství jich bude logicky méně než z toho průmyslového intenzivního). Žádáme o podporu bezmasých dnů, (například ve formě osvětové kampaně, ale i širší bezmasé nabídky) a to jak ve státní tak soukromé sféře.

V návaznosti na to je třeba se podívat na systém fungování Státní veterinátní správy, jejíž závěry z předem ohlášených kontrol jsou naprosto odlišné od skutečnosti mimo kontrolu, což bylo zjištěno mnoha investigacemi. (příklady)

V neposlední řadě s tím souvisí i modernizace zákona o myslivosti, kde je třeba se zamyslet nad krutými a v současnosti nepotřebnými praktikami, jako je například norování.

Samostatná kategorie jsou zvířata využívaná v zábavním průmyslu – exotická, ale i hospodářská a domácí. Po celém světě padají zákazy využívání zvířat v cirkusech a zábavních parcích a představeních obecně. Přidejme se!

Zvířata musíme chránit především v jejich přirozeném prostředí. Je tedy třeba minimalizovat škody na životním prostředí svým jednáním – svou spotřebou.

Zvířata cítí radost, smutek, strach, lásku, stejně jako my.
Nemusíme je využívat. Zastavme týrání zvířat.

Jsem proti týrání VŠECH zvířat

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
2 signatures

Sdílejte výzvu se svými přáteli:

   

Latest Signatures
2 Ms Kateřina M. Aug 06, 2019
1 Ms Jirina B. Aug 30, 2018